درد من درد مردم زمانه است

روز نحس سیزدهم

سال نو به همه آدما مبارک و به طبیعت تسلیت

بعضی از ماها خوب یا بد، درست یا غلط باورهایی داریم که  با این باورها  زندگی میکنیم و گاهی با رفتار های خود به این باورها عینیت می بخشیم . یکی از این  باورها باور به نحوست عدد سیزده است  هر چند در سالهای اخیر به نسبت گذشته این باور رواج ندارد ولی  برخی ار فتارهای ما به ثبات این باور دامن میزند. البته اشتباه نکنید این نحوست  بطور مستقیم متوجه ما آدما نیست هر چند کسی که  بیشترین ضرر را  متحمل میشود،  ما ادمهاییم.

منظور من دقیقا اشاره به روز سیزدهم فروردین ماه یا  همان سیزده بدر  که به نام روز طبیعت نامگذاری شده است، دارد.  البته  نیت کسانی که این نامگذاری را انجام داده اند پاسداری از طبیعت بوده ولی دقیقا مانند سایر تناقضهایی که در رفتار خود داریم، این روز را روز طبیعت نامیده ایم تا آن را به لجن بکشیم، تا  نشان دهیم ما آدمهای قدرشناسی نیستیم و هر کس به ما خدمتی کرد، لایق نابودی است.

این رفتاری است که از ابتدای اشغال زمین بی دفاع توسط حضرت آدم ابوالبشر تاکنون با طبیعت داشته ایم!

کافی است در پایان روز نحس سیزده بدر به محیط اطرافمون نگاهی نه چندان دقیق داشته باشیم  تا اگر وجدان بیداری مانده باشد، شرمنده رفتار خود شده و چرایی نحوست این روز  را درک کنیم!

 این  نحوست که ما برای طبیعت خواسته ایم دامن ما را گرفته؛ از بین رفتن بسیاری از موجودات ، گرم شدن کره زمین، ذوب شدن یخهای قطب شمال و جنوب، زیر آب رفتن بخشهای زیادی از مناطق خشکی، بارندگی های شدید و ناگهانی و سیلاب ویرانگر پاکستان و خشک سالیهای مناطق مختلف از جمله واکنشهای هوشمندانه طبیعتی است که نحوست را برای آن خواسته ایم و این رفتار طبیعی طبیعتی است که در روز طبیعت  آن را به سخره میگیریم و ...

این روز را مجددا به ساحت طبیعت تسلیت عرض میکنم و از طرف خودم و تمام کسانی که حرمت آن را پاسداری نکرده و نمیکنند از ایشان پوزش می طلبم.

+ سید مستجاد حسینی ; ۸:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢۱
    پيام هاي ديگران ()